Міськов Вадим Петрович

Біографія

У 2010 р. закінчив Вінницький національний технічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю  8.05050301 «Металорізальні верстати та системи» та здобув кваліфікацію магістра.

У період з 2011-2012 працював на КНВО "Форт".

У листопаді 2014 р. закінчив аспірантуру у Вінницькому національному технічному університеті за спеціальністю "машинознавство".

У листопаді 2015 р., під керівництвом д.т.н., проф. Р. Д. Ісковича-Лотоцького, захистив дисертаційну роботу на тему: "ІНЕРЦІЙНИЙ ВІБРОПРЕС-МОЛОТ З ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОЮ СИСТЕМОЮ КЕРУВАННЯ ГІДРОІМПУЛЬСНОГО ПРИВОДА ДЛЯ ФОРМОУТВОРЕННЯ ЗАГОТОВОК З ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ" і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском.

З 2013-2016 р. працював на посаді асистента кафедри "Металорізальні верстати та обладнання автоматизованих виробництв".

З 2016 р. працюю на посаді старшого викладача кафедри "Галузеве машинобудування"

Контактна інформація: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімн. 1214; тел. (0432) 598-523